महाराष्ट्र लेवा पाटीदार महासंघ कार्यकारिणी

क्र. नाव पद संपर्क

अशोक देवचंद्र नारखेडे

मुंबई अध्यक्ष महासंघ

मो. ९८२०७८०५०८

भास्कर दयाराम इंगळे

जळगाव कोषाध्यक्ष महासंघ

मो. ९९२३०५२३५१

रवींद्र धनंजय चौधरी

पुणे, सचिव महासंघ , अध्यक्ष भातृ मंडळ

पुणे मो. ९४२२००९४६९

रवींद्र नामदेव बर्हाटे

अध्यक्ष समता भातृ मंडळ

पिंपरी चिंचवड मो. ९८५००३५८१७

अशोक रामचंद्र नारखेडे

अध्यक्ष भातृ मंडळ, यवतमाळ

मो. ९४२२८६६४३६

सोपानदेव मुरारी पाटील

नाशिक मो. ९४२२७५८३४६

हितेंद्र भास्कर चौधरी

मे. चौधरी मेडीकल , आठवडी बाजार

भुसावळ मो. ९९२३२९८९४५

ज्ञानदेव गोविंद पाटील

मे. मंगल अॅग्रो सेंटर , बुलढाणा रोड , मलकापूर

मो. ९४२२१८०६३२

सौ. सुनिता गजेंद्र पाटील

पुणे मो. ९४२२१८०६३२


 
All right reserve NJMLS, United States.